شعار امسال، هم خطاب به مسئولین است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال [حمایت از] کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعّالیّت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه‌چیز.

کاهش اندازه فونت   افزایش اندازه فونت   اندازه فونت پیش فرض

 

ردیف کدملی کدعضویت در مرکز دوره  نمره آزمون
از75
نمره ارائه
از100
نمره پروژه
از25
معدل از200
1 0064129640 13093716 دوره6 55 71   126
2 3255791162 13093642 دوره6 61 53 15 129
3 1378190831 13093645 دوره6 57 63 4 124
4 0064211274 13097677 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
5 0014682931 13093692 دوره6 55 65 5 125
6 1755784392 13093717 دوره6 52 55   107
7 2091972851 13093733 دوره6 63/5 ارائه مجدد   63/5
8 3258296235 13093643 دوره6 58 77 6 141
9 2080273574 13093719 دوره6 57 ارائه مجدد 7 64
10 4569570542 13093595 دوره6 62 80 رد 142
11 2571757849 77313255 دوره6 عدم حضور عدم حضور 12 12
12 0064207285 13093718 دوره6 57 74   131
13 6309959336 13093668 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
14 3149933374 13093690 دوره6 57 65 13 135
15 0077853660 13093711 دوره6 57 75 25 157
16 493244743 11303190 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
17 0068947216 13093706 دوره6 58 44 5 107
18 2708365916 13093059 دوره6 عدم حضور عدم حضور   0
19 0055533876 13093692 دوره6 61 ارائه مجدد رد 61
20 0050071467 13093688 دوره6 54/4 62 20 136/4
21 3309604292 17020-742 دوره6 60/1 ارائه مجدد   60/1
22 559047991 13093760 دوره7 58/2 68   126/2
23 4640029985 17020795 دوره7 63 69   132
24 2003324933 13093749 دوره7 58 54 13 125
25 2691347273 13093456 دوره7 57 ارائه مجدد   57
26 1381071716 13093740 دوره7 59 54   113
27 72418427 17020811 دوره7 60/6 62   122/6
28 65242203 17020607 دوره7 عدم حضور عدم حضور   0
29 5228632050 17020851 دوره7 57/7 ارائه مجدد   57/7
30 1360505229 17020091 دوره7 58 53   111
31 0032863675 17020-712 دوره7 59 78 21 158
32 2659240132 17020725 دوره7 53 50 24 127
33 59655151 17020817 دوره7 59 65   124
34 451644875 17020816 دوره7 58 60   118
35 64606351 17020761 دوره7 60 ارائه مجدد   60
36 491545088 17020812 دوره7 63 ارائه   63
37 5689913030 17020814 دوره7 عدم حضور عدم حضور   0
38 2280063735 17020-809 دوره7 54 ارائه مجدد   54
39 0010862950 17020 دوره7 61 68 25 154
40 2802854331   دوره7 68 86 25 179
41 1819607801 17020-412 دوره7 55 62 20 137
42 0072467231 17020-277 دوره4 57 57   114
1- نمرات از 200 می باشد که حداقل کسب نمرات 120 می باشد.
2- افراد قبول شده جهت دریافت گواهی، 23شهریور تماس بگیرند.
3- افرادی که حداقل نمرات را کسب نکرده اند جهت آزمون و ارائه مجدد اطلاع رسانی خواهند شد.
4- جهت ارتقای نمرات در ارائه یا پروژه می توانند پاور ارائه یا پروژه جدیدی را ارسال نمایند.

آدرس: تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان امام خمینی- روبروی ایستگاه جامی

کوچه ناظم - پلاک 7 (ساختمان شهید ابراهیم هادی)

مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور

کدپستی: 1158754422

تلفن مرکز:66978229-021

Email: info@pdrc.ir      pdrc110@gmail.com

ارتباط با کانال سروش: http://sapp.ir/pdrc.ir