شعار امسال، هم خطاب به مسئولین است، هم خطاب به مردم است. شعار امسال [حمایت از] کالای ایرانی است. کالای ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعّالیّت اقتصادی و ذهن و ابتکار و همه‌چیز.

کاهش اندازه فونت   افزایش اندازه فونت   اندازه فونت پیش فرض

سیاست های حاکم بر فعالیت های پژوهشی

1-  پروژه های پیشنهادی با استفاده از بهترین ظرفیت های علمی موجود کشور اجرا می گردد.

2- پروژه های ارائه شده باید حداقل مورد نیاز یکی از معاونت های سازمان باشد.

3- رعایت سه راس مثلث ( کارفرما، مجری و ناظر ) در پروژه ها الزامی است .

4- تعیین صلاحیت علمی مجری با نظر معاونت مربوطه و رعایت ضوابط جاری سازمان خواهد بود.

5- پروژه های ارائه شده در سه سطح درجه 1و2 و 3 ( از نظر سقف ریالی و از نظر اهمیت) تعریف خواهد شد.

6- بررسی تکراری نبودن پروژه ها به عهده مرکز مطالعات خواهد بود.

7- مجری پروژه ملزم به ارائه مقاله علمی پژوهشی به مرکز خواهد بود.

8- تعیین صلاحیت فنی پروژه هاتوسط معاونت فنی سازمان صورت می گیرد .

9- پروژ ه های که قابلیت استخراج آیین نامه و دستور العمل فنی دارند به معاونت فنی سازمان منعکس می گردد.

10-      پروژه ها بر اساس نیاز معاونت ها می تواند در قالب امور پژوهش بنیادی نیز باشد.

11-      سقف اجرای پروژه ها حداکثریکساله بوده و در صورت نیاز پس از تصویب شورا فازبندی می شود.

12-     مدیریت کنترل پروژه ها و گزارش گیری آن ها توسط مرکز انجام می شود.

13-     فلسفه وجودی مرکز نظارت و هدایت پروژه ها، جهت جلوگیری از واسطه گری های بی مورد و ارائه محصول مطلوب پروژه ها به سازمان می باشد .

آدرس: تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان امام خمینی- روبروی ایستگاه جامی

کوچه ناظم - پلاک 7 (ساختمان شهید ابراهیم هادی)

مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور

کدپستی: 1158754422

تلفن مرکز:66978229-021

Email: info@pdrc.ir      pdrc110@gmail.com

ارتباط با کانال سروش: http://sapp.ir/pdrc.ir